mijn yoga

​​Zowel yoga als meditatie hebben heilzame effecten …!

Daar bestaan steeds meer aanwijzingen voor. We weten ondertussen waar ergens ons ego zich bevindt. Dat is de plek waar onze zogezegd bewuste beslissingen worden genomen. Al hebben we vaak alleen maar de indruk dat we een bewuste beslissing nemen. Vaak is de beslissing al genomen, en verzint ons brein een verhaaltje om ons te laten geloven dat ons ego, ons bewustzijn de verantwoordelijkheid draagt. Nu blijkt uit onderzoek dat het egoplekje van mensen die regelmatig yoga beoefenen en/of mediteren, minder actief wordt. Dat lijkt er dus op te wijzen dat zulke praktijken ons inderdaad kunnen bevrijden van ons ego, zodat we minder zelfzuchtig, minder egoïstisch worden. Dat zijn inderdaad heilzame effecten. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat dit allemaal niets te maken heeft met iets bovennatuurlijks.

Victor Stenger, Amerikaans wetenschapper en filosoof
Interview Knack 29 juli 2009


Yoga, bezielde lichamelijkheid 
Yoga is een op de praktijk gerichte filosofie die talrijke aspecten van ons leven bestrijkt: ontspanning, lichaamsbeweging, ademhaling, voeding, positief denken, meditatie ... Yoga helpt effectief om allerlei problemen te voorkomen. Lichamelijk brengt yoga verlichting tegen talloze klachten. Wanneer je regelmatig de verschillende houdingen oefent, maak je het lichaam soepel en sterk en wek je een gevoel op van fysisch welbehagen. Op geestelijk of mentaal vlak geeft yoga hoop, ze scherpt het intellect en bevordert de concentratie. Yoga brengt onze emoties in evenwicht, waardoor onze relaties met anderen vlotter verlopen. En de ademhalingstechnieken brengen onze geest tot rust. Tenslotte, op spiritueel vlak, kan yoga ons leiden tot meer bewustzijn en het vermogen te verstillen. In een uitgediepte fase van yogabeoefening is het mogelijk om te komen tot meditatie, waarbij we nog grotere innerlijke en zinnelijke vreugde kunnen ervaren.

De mens bestaat uit drie aspecten - lichaam, geest en ziel - die een primaire behoefte genereren. Voor het lichaam uit die behoefte zich in een verlangen naar een goede gezondheid. Voor de geest is het een tomeloze zoektocht om kennis te vergaren. En om onze ziel ter wille te zijn, halsreiken we een leven lang naar spirituele, innerlijke vrede. Ieder mens probeert deze behoeften te bevredigen en slechts wanneer algehele voldoening is bereikt, komt harmonie in ons bereik.

De hedendaagse maatschappij zadelt ons op met problemen die grote invloed uitoefenen op deze aspecten. Onze moderne levensstijl met al zijn technische wonderen, is een gemengde zegen. Gemak en snelheid gaan vaak ten koste van lichamelijke gezondheid. Werkbesparende machines en apparaten minimaliseren de lichaamsbeweging met stijfheid en verzwakking van de spieren tot gevolg. Een zittend leven veroorzaakt rugpijn, nekklachten, zware ledematen en moeilijkheden met het lopen. Het overdadige gebruik van visuele en auditieve media leidt tot hoofdpijn en overbelasting van ogen en oren. Deze hoofdzakelijk op competitie gerichte samenleving werkt mentale problemen in de hand. Ze pleegt een aanslag op onze innerlijke bronnen en roept klachten in het leven die verband houden met stress: slapeloosheid, problemen met de spijsvertering en luchtwegen en zenuwstoornissen. Indien we hier geen tegengewicht aan bieden door bvb de tijd te nemen voor rustige bespiegeling, wordt de kwaliteit van ons leven aangetast. Het moderne denken is een smeltkroes van oude en nieuwe ideeën. Kunstmatige waarden die voortkomen uit hebzucht en eigenbelang vervreemden ons van de spirituele waarde van het menselijke leven.
Ik beoefen en onderricht Hatha-yoga, de yoga van de fysieke discipline. Wat echter niet betekent dat er lichamelijke vereisten zijn om aan de sessies deel te nemen of ervan te genieten. Voor elke deelnemer geldt de individuele uitvoering van de oefeningen als maatstaf. Elkeen oefent volgens eigen fysieke mogelijkheden. De oefeningen worden aan het lichaam aangepast, niet omgekeerd. Het klein aantal deelnemers biedt mij de mogelijkheid om voortdurend toezicht te houden op een goede uitvoering der houdingen. We oefenen langzaam en grondig, soms met statische houdingen, soms met dynamische bewegingen. De sessies zijn niet bestemd voor gevorderden die zich graag in een knoop wentelen.  Het is mijn bedoeling om de deelnemers een actieve rol te laten spelen in het verwerven en behouden van een goede gezondheid, zonder enige vorm van competitie. 

image-127614-DSCN0328D.w640.jpg