voetreflexologie

De voet, het stiefkind van ons lijf
Als we aannemen dat we dagelijks zo’n 10.000 tot 17.000 stappen zetten en in ons leven zo’n 100.000 tot 180.000 km te voet afleggen, zult u beseffen dat een goede voetverzorging geen luxe maar een echte noodzaak is. Vermoedelijk krijgt menig automotor bij het afleggen van zo’n afstanden meer aandacht dan uw voeten, waarmee u toch uiteindelijk de pedalen van die auto zult moeten bedienen. Voeten zijn voor de meesten van ons geen “sexy” onderwerp. Ze hangen daar ergens beneden uit ons zicht en vaak ook uit het hart. We houden niet van onze voeten.
Sterker nog, we schamen er ons vaak voor. Onterecht, want u mag best trots op uw voeten zijn. Ze vormen de motor van de voortbeweging. Elke voet bestaat uit een complex en in principe prachtig functionerend geheel van 7.200 zenuwen, 26 botjes, 33 gewrichten, 107 bandjes of ligamenten, 19 voetspieren en 11 onderbeenspieren.
De 52 botten van uw beide voeten samen vormen een kwart van alle botten in uw lichaam. Dat zal moeder natuur niet voor niks zo hebben uitgedacht. De conditie van uw voeten is een getrouwe afspiegeling van uw algehele gezondheid. Zo treden de eerste symptomen van diverse ziektes zoals diabetes, artritis, neurologische problemen en hart- en vaatziekten vaak op aan de voeten.

Historiek van de voetreflexologie
Het behandelen van organen en lichaamsdelen volgens het principe van de reflexologie bestaat sinds mensengeheugnis. Met reflexen bedoelen we hier manuele impulsen die de werking van organen en lichaamsdelen van op afstand kunnen beïnvloeden.
Ongeveer 5000 jaar geleden werden in China en India reeds organen behandeld door druk en/of massage op bepaalde punten en/of lijnen op/van het lichaam. Een Egyptische afbeelding (circa 4200 jaar oud), ontdekt in het graf van een arts in de stad Sakkara, toont een behandeling van de reflexzones op handen en voeten. En ook bij verschillende Amerikaanse Indianenstammen bestaan al meer dan 3000 jaar geneeshandelingen op basis van voetmassage.
Belangrijk voor de recentere ontwikkelingen van de voetreflexologie was de studie van een Noord Amerikaans KNO-arts, William Fitzgerald. Hij was op de hoogte van de bijzondere druk- en massagetechnieken die bij Noord Amerikaanse Indianenstammen werden toegepast en ontwikkelde via die overlevering en op basis van zijn eigen ervaring en praktijk, een systeem dat aan de basis ligt van de hedendaagse voetreflexologie: de reflexzones. Verdere therapeutische uitdieping werd mogelijk dankzij Eunice Ingham (VSA) en Hanne Marquardt (Europa). Deze Duitse fysiotherapeute schreef een der standaardwerken in de voetreflexologie: “Voetzonemassage als therapie”.

Werking
Hebt u ooit gezien hoe een mecanicien een raceauto afstelt?
Hij is met ieder onderdeel bezig, stelt voortdurend bij, draait hier en daar een schroef aan, daar een bout vast, tot hij er van overtuigd is dat de motor perfect draait en zijn vermogen in de hoogst mogelijke snelheid kan worden omgezet. Een goede mecanicien zorgt voor een motor die voortdurend in orde is. Als er ook maar iets fout loopt, werkt hij zelfs harder. Daar heeft hij een goede reden voor. Hij weet dat zelfs het ogenschijnlijk onbelangrijkste onderdeel even goed en even efficiënt moet functioneren als het  belangrijkste. Zoniet is de motor slecht afgesteld en rijdt de auto niet optimaal.
Laten we nu dit voorbeeld doortrekken naar het menselijk lichaam. Het lichaam is een fijn afgesteld mechanisme. Een gezond menselijk lichaam is een schitterende machine, waarvan ieder onderdeel normaal gezien perfect zou moeten functioneren. Het wordt in evenwicht gehouden door een stelsel van klieren, organen, zenuwen, chemische stoffen, enz. . Werkt één van deze componenten niet of minder goed, dan is het effect overal in het lichaam merkbaar. Dan ben je uit evenwicht.
Dat beginsel is de basis van reflexzonetherapie: een stel door de eeuwen heen overgedragen en verbeterde technieken en handgrepen, ontwikkeld om het lichaam optimaal te laten functioneren en in balans te houden.
Onze voeten verbinden ons “fysisch” met de aarde en vormen dus de verbinding tussen ons aardse en ons geestelijke leven. Ze zijn onze basis, ons fundament en ons contact met de aarde en met de energieën die er doorheen stromen. Onze voeten zijn heel gevoelig vanwege de aanwezigheid van bijzonder veel zenuwuiteinden. Onze zenuwen geleiden elektrische impulsen. Stel je de deze impulsen voor als energiekanalen die de voeten met de rest van het lichaam verbinden.
Wanneer we op bepaalde punten van de voet drukken, wekken we elektrochemische zenuwimpulsen op die een “boodschap” vormen. Deze boodschap wordt door aanvoerende zenuwcellen (transporteren boodschappen naar het centrum) naar een zenuwknoop vervoerd (een verzameling zenuwcellen en weefsels die een onafhankelijk zenuwcentrum vormen buiten de hersenen en het ruggenmerg). De boodschap geleidt dan van de zenuwknoop via afvoerende zenuwcellen (transporteren boodschappen vanuit het centrum naar de periferie) naar een orgaan, dat vervolgens reageert.
Een massage van de reflexzones op de voeten beïnvloedt de ontvanger lichamelijk en emotioneel. We behandelen steeds beide voeten, waarbij we alle weefsels en organen bewerken. Soms stimulerend, soms relaxend. Ten einde de oorspronkelijke harmonie in de ontvanger te herstellen (perfect draaien van de motor …) en de ontvanger in een optimale spanningstoestand te brengen.

Tarief
Een behandeling duurt een klein uur en kost 45 euro
!!! bij 11 sessies op 12 maanden tijd = 1 sessie gratis

Poging tot wetenschappelijke verklaring van de werking
Tijdens een massage van de voetreflexzones worden zenuwuiteinden, meridianen, botten, pezen en huidzones geprikkeld. Waarbij impulsen worden gegeven aan het vegetatieve zenuwstelsel (dit stelsel regelt de werking van alle onbewuste "leven" in uw lichaam, zoals bvb hartslag, de werking van organen, temperatuur, de werking van de hormonale klieren enz.).
De reflexoloog probeert de harmonieuze doorstroming van vloeistoffen (bloed, lymfevocht) en energie in het lichaam te herstellen plus het zelfhelende vermogen van het lichaam te stimuleren. 
Beschouw uw voet als een centraal besturingssysteem. De gevoelige punten wijzen op blokkades in het lichaam die je eventueel kunt vergelijken met doorgezakte sluisdeuren van een gesloten web kanalen (= het lichaam, zowel fysisch als energetisch). Via druk op de pijnlijke punten en zones geven we impulsen/instructies aan het centrale zenuw- en besturingssysteem om de overeenstemmende sluisdeuren op te halen en de natuurlijke circulatie in het gesloten web/circuit te herstellen. Soms reageren de vast geslibde deuren reeds na één beurt, soms na tien beurten en soms ook nooit. Want inderdaad, niet iedereen reageert gunstig op deze massage. Bij sommigen is het effect verwaarloosbaar en heeft behandeling weinig zin, behalve indien betreffende persoon zich tijdens een voetmassage kan ontspannen. Vragen waarom het effect van voetreflexologie niet gewaarborgd kan worden is zoals pogen te achterhalen waarom bvb mijn darmen spastisch reageren op het eten van kool en de uwe niet ...

Tot slot, een paar opmerkingen/tips:
- wie zich helemaal kan ontspannen, haalt het meeste effect uit een massage van de voetreflexzones. Wie tijdens de behandeling lichaam noch geest probeert te ontspannen door "los te laten", trekt onbewust een spanningsveld op rond het lichaam, waardoor het beoogde resultaat negatief zal worden beïnvloed.
- vooraleer een voetreflexmassage te overwegen, is het aangewezen om je voeten deskundig te laten verzorgen. Van groot belang is de “malsheid” van de voetzolen. Het is niet moeilijk te begrijpen dat geen goed resultaat bereikt kan worden op voeten die bedekt zijn met eeltkussens- en knobbels.
- een voetreflexoloog is geen arts en beschikt over een beperkte medische kennis. Een reflexoloog met zin voor verantwoordelijkheid zal bijgevolg geen diagnoses stellen, nooit medicijnen voorschrijven en zich niet beperken tot klachtgericht behandelen (omdat hij dan de kerngedachte van deze zachte therapie – nastreven van homeostase – daarmee zal verloochenen).
- frekwentie van een behandeling: preventief is het aangeraden om de sessie om de 5 à 6 weken te herhalen. Curatief kan het nodig zijn te starten met enkele opeenvolgende wekelijkse sessies.


image-127952-voeten.w640.jpeg