yogaseizoen 2020/2021

Formule - Prijs 


Een sessie duurt 90 minuten.


We oefenen in groepjes van 7 (+ bibi = maximum 8 deelnemers): 

- maandag 20u om de 2 weken 

- dinsdag 20u wekelijks 

- woensdag 9u30' wekelijks  

- woensdag 20u wekelijks 

- donderdag 9u30' wekelojks of om de 2 weken

- donderdag 20u wekelijks 

- zaterdag 10u30' wekelijks 


De abonnementen zijn forfaitair voor het volledige seizoen (we starten in september):

- 34 sessies voor 400 euro (+/- wekelijks, behalve schoolvakanties) 

- 17 sessies voor 200 euro ( +/- 2 keer per maand, behalve schoolvakanties) 


Abonnees krijgen voorrang om het volgende siezoen in te schrijven. 

Je mag echter gerust jouw kandidatuur indienen voor het geval er plaatsen vrijkomen. Voor elke sessie hou ik een wachtlijst bij en worden de kandidaten desgevallend in chronologische orde van hun aanvraag aangeschreven.

"Gemiste" sessies worden niet terugbetaald. Het is mogelijk om gemiste sessies tijdens (voor het einde van) het seizoen in te halen. Op een ander moment van dezelfde week, of door een latere week 2 keer deel te nemen. Als je een week niet kan komen en mij tijdig inlicht, breng ik jou op de hoogte van eventuele alternatieven via een wekelijkse mailing naar alle abonnees.

Bij overmacht (botbreuk, kwetsuur, langdurige ziekte, verhuis ...) vinden we uiteraard een minnelijke regeling. 


​​​​​​​Hier liggen yogaprops en een groot badlaken op jou te wachten, een mat breng je mee.


Adres: Nieuwelaan 4 te 1860 - Meise

Parkeren kan op de oprit (voor beide garagepoorten), op de grasberm, bij de buurman links van het huis en desnoods aan de overkant op de parking van Home Select. 


Kennismakingssessie van 1,5 uur: 70€ (individueel of met maximum 7 deelnemers).


Kalenders: we volgen de officiële schoolkalender. Tijdens de schoolvakanties is er géén les.

Financiële afspraken:  De abonnementsprijs is vooraf betaalbaar in contanten of door storting op rekening BE20 3770 1984 8156.

Voor inlichtingen, mail naar <<info@teenentander.net>> of bel nummer 0474 96 98 90


image-127956-kleermaker.w640.jpeg